Uniunea Europeană online: http://europa.eu

 
 

 

 
 

Instituţii Europene:

Comisia Europeană: http://ec.europa.eu
Parlamentul European: http://www.europarl.europa.eu
Consiliul Uniunii Europene: http://www.consilium.europa.eu
Curtea de Conturi Europeană: https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx 
Ombudsmanul European: http://www.ombudsman.europa.eu
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/

Controlorul European pentru Protecţia Datelor: http://www.edps.europa.eu

Reprezentanța Comisiei Europene în România: https://ec.europa.eu/romania/home_ro 

 
 

 

 
 

Alte Instituţii Europene:

Comitetul Economic şi Social European: http://www.eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor: http://www.cor.europa.eu
Banca Centrală Europeană: http://www.ecb.eu
Banca Europeană de Investiţii: http://www.eib.europa.eu

 
 

 

 
 

Baze de date: