Lista titluri disponibile

Pentru accesarea listei titlurilor publicaţiilor UE faceţi clic aici

Pentru lista completă accesaţi catalogul online - criteriul de căutare: editura - Publications Office of the European Union/Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene.

 

Despre noi

Centrul de Documentare Europeană ASE funcţionează în cadrul Bibliotecii Centrale ASE din 2009.

CDE oferă acces tuturor membrilor comunităţii academice la informaţii economice, politice, sociologice, legislative etc. şi la alte produse informaţionale (publicaţii din întregul spectru al activităţii Uniunii Europene şi politicii de dezvoltare europeană.)

CDE reprezintă un spaţiu distinct în cadrul Bibliotecii Centrale ASE, unde vor putea fi consultate documente de interes comun elaborate de instituţiile comunitare.

 Adresa: Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374
Telefon: + 40 021 3191900/01
Fax : 0213191899
Web-site: www.biblioteca.ase.ro
Coordonator CDE ASE: Liviu Bogdan Vlad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Responsabil CDE ASE, persoană de contact: Ana-Iolanda Brumaru,  iolanda.brumaruThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Misiune
 • CDE sprijină Academia de Studii Economice în promovarea şi extinderea educaţiei şi cercetării în domeniul integrării europene;
   
 • CDE încurajează ASE să participe la diferite dezbateri referitoare la Uniunea Europeană;
   
 • CDE pune la dispoziţie sursele de informare cu privire la Uniunea Europeană şi la politicile pe care aceasta le promovează.

 

 

Obiective
 1. Constituirea unei colecţii de documente şi informaţii cu privire la activitatea UE (publicaţii din întregul spectru al activităţii Uniunii Europene şi politicii de dezvoltare europeană);
   
 2. Punerea la dispoziţia publicului a surselor de informare referitoare la Uniunea Europeană şi la politicile pe care aceasta le promovează;
   
 3. Dezvoltarea unor servicii şi produse informaţionale pe baza publicaţiilor deţinute de CDE;
   
 4. Implicarea CDE în diverse acţiuni consacrate problemelor dezvoltării şi integrării europene.

 

 

Resurse
 • cărţi, broşuri;
   
 • flyere, pliante, postere;
   
 • publicaţii periodice;
   
 • documente pe suport electronic şi online.
 
 

Acces la:

 • Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Seriile L+C) (Legislaţie + Comunicări şi informări) – CD - ROM);
 • Repertoriul jurisprudenţei Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă;
 • Training vocaţional;
 • Economie europeană;
 • Publicaţii cu privire la Tratate şi Acorduri (de ex. Tratatul de la Lisabona);
 • Publicaţii seriale pe diverse teme.
 
 

 

 

Servicii
 • catalog;
 • acces direct la publicaţii;
 • acces la publicaţii electronice;
 • asistarea şi instruirea utilizatorilor CDE;
 • îndrumare bibliografică privind resursele CDE;
 • instrumente bibliografice.

Publicaţiile CDE nu se împrumută la domiciliu, ele putând fi doar consultate în cadrul sălii de lectură.