Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior

Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132

 

 

 

 

Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

 

 

Newsletter nr. 1 - Iunie 2011

 

 

 

Acesta este primul newsletter al proiectului cu titlul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, contract nr. POSDRU/86/1.2/S/ 58132 cofinanţat din Fondul Social European.

Newsletter-ul de faţă este primul din seria care va fi editată pe parcursul implementării proiectului amintit, iar demersul de faţă are rolul de a promova şi informa publicul larg cu privire la activităţile şi progresul proiectului.

Proiectul a debutat pe data de 1 octombrie 2011 şi va fi finalizat pe data de 30 noiembrie 2012. Detalii privind obiectivele, activităţile şi rezultatele anticipate pot fi consultate pe pagina proiectului aflată pe site-ul Bibliotecii Centrale ASE localizată la: http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/

 

În data de 26 ianuarie 2011 s-a desfăşurat seminarul de prezentare oficială a proiectului, organizat de ASE Bucureşti. La eveniment au participat toţi membrii echipei de implementare a proiectului din partea instituţiei de învăţământ beneficiare, precum şi membrii echipei de implementare din cadrul instituţiei de învăţământ partenere, respectiv Universitatea din Craiova.

În cadrul seminarului de lansare a fost prezentat obiectivul principal al proiectului, şi anume, creşterea calităţii şi a gradului de inovare în învăţământul superior, prin implementarea soluţiilor software menite să îmbunătăţească activitatea educaţională, serviciile de documentare şi cercetare ştiinţifică oferite de biblioteca universitară.

 

 

 

                             

                                                                            

În ceea ce priveşte progresul proiectului, în perioada octombrie 2010 - mai 2011 au fost iniţiate şi realizate mai multe activităţi şi acţiuni, printre care menţionăm:

  • Promovarea proiectului: organizarea seminarului de lansare, derularea campaniei de informare şi comunicare, elaborarea şi distribuirea de materiale publicitare;
  • Realizarea demersurilor în vederea derulării procedurii de achiziţie publică pentru un sistem informatic integrat specializat pentru bibliotecă;
  • Catalogarea, clasificarea şi indexarea retrospectivă a unui număr de aproximativ 1100 de publicaţii aflate în colecţiile bibliotecii, precum şi introducerea acestora în sistem;
  • Realizarea unui studiu de prospectare a pieţei în vederea completării portofoliului de baze de date oferite utilizatorilor;
  • Scanarea unui număr de aproximativ 3500 pagini din Anuarele Statistice ale României 1904-1989 în vederea dezvoltării unei biblioteci digitale;
  • Realizarea paginii web dedicate proiectului pe site-ul Bibliotecii Centrale ASE, adresa http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/.

Contact:

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD

tel: 021-319.19.15, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/