Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior

Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132

 

 

 

 

Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

 

 

Newsletter nr. 6 - noiembrie 2012

 

 

În perioada 1 octombrie 2010 – 30 noiembrie 2012 s-a derulat proiectul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, în care Academia de Studii Economice din Bucureşti a fost  beneficiar și Universitatea din Craiova partener.

 

Obiectivul general al proiectului, Creşterea calităţii şi a gradului de inovare în învăţământul superior prin implementarea soluţiilor software menite să îmbunătăţească activitatea educaţională, serviciile de documentare şi cercetare ştiinţifică oferite de biblioteca universitară a fost atins.

Rezultatele proiectului s-au concretizat prin:

·    Implementarea unui nou sistem integrat de bibliotecă (http://opac.biblioteca.ase.ro/);

·    Conversia bazei de date bibliografice a Bibliotecii Centrale (51 399 titluri distincte, 171 851 volume);

·    Crearea unei biblioteci digitale cu acces din Internet (32 105 pagini din publicații monografice, 26 035 pagini din publicații periodice);

·    Achiziţionarea a trei baze de date în domeniile de interes ale instituţiilor partenere (1 481 titluri ebooks);

·    Partajarea bazelor de date constituite şi a celor achiziţionate;

·    Modernizarea site-ului Bibliotecii Centrale(http://biblioteca.ase.ro/)

·   Instruirea membrilor grupului țintă (80 de persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior şi 300 de studenti) în vederea deprinderii abilităţilor de utilizare şi exploatare a serviciilor de catalog online, a bazelor de date, a altor servicii electronice furnizate de bibliotecă, precum şi a noilor aplicaţii oferite prin implementarea noului sistem informatic integrat, prin intermediul a 10 seminarii/sesiuni de training organizate în cadrul instituţiilor partenere în proiect.

Contact:

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD

tel: 021-319.19.00 / 386, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.biblioteca.ase.ro/