Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior

Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132

 

 

 

 

Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

 

 

Newsletter nr. 5 - 05 octombrie 2012

 

În cadrul proiectului Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare,  contract nr. POSDRU/86/1,2/8/58132, Academia de Studii Economice din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, a achiziţionat pentru utilizatorii bibliotecii acces permanent la o serie de colecţii de carte electronică disponibile pe platformele ProQuestSpringerlink şi Emerald.

 

Colecţii de cărţi electronice pe platforma ProQuest

 

Link de acces: http://site.ebrary.com/lib/asebucuresti/

ProQuest, considerat cel mai mare agregator la nivel mondial, a achiziţionat în ianuarie 2011 platforma Ebrary, care a devenit lider de piaţă pe segmentul furnizare de carte în format electronic pentru mediul academic şi de cercetare.

Colecţii1 la care Biblioteca Centrală ASE oferă acces:

*      Colecţia Business and Economics

*      Colecţia Computer and IT

*      Colecţia Globalization

*      Colecţia History and Political Science

*      Colecţia Language, Literature and Linguistics

*      Colecţia Law, International Relations and Public Policy

*      Colecţia Mathematics

*      Colecţia Education

*      Colecţia Life Sciences

*      Colecţia Career Guides

*      Colecţia Antropology and Sociology                                                                     

 1 Din fiecare colecţie Biblioteca Centrală ASE a achiziţionat un număr de 40 titluri.

 

 

 

Colecţia de cărţi electronice Business and Economics pe platforma Springerlink

 

Link de acces: http://springerlink.com/books

 

Editura Springer a inclus pe platforma Springerlink, începând cu anul 2006, cărţile şi enciclopediile publicate. Colecţia Business and Economics este considerată una dintre cele mai importante din cadrul editurii Springerlink, lucru dovedit atât de numărul de titluri, dar mai ales de valoarea lucrărilor publicate. 

 

 

Colecţii2 la care Biblioteca Centrală ASE oferă acces:

*      Colecţia Business and Economics 2011                 

 2 Din această colecţie Biblioteca Centrală ASE a achiziţionat un număr de 250 titluri.

 

 

 

Colecţia de cărţi electronice Business, Management and Economics pe platform Emerald

 

Link de acces: http://www.emeraldinsight.com/products/ebookseries/collections.htm?id=3

Editura Emerald este considerată una dintre cele mai importante edituri de literatura economică din lume, iar scopul acestei edituri este de a reduce distanţa dintre cercetarea academică şi practica de zi cu zi în domeniul economic.

 

 Colecţii3 la care Biblioteca Centrală ASE oferă acces:

*       Colecţia Business, Management and Economics - arhiva 1991-2011 plus anul curent

  3 Din această colecţie Biblioteca Centrală ASE a achiziţionat un număr de 86 titluri de serii de carte electronică.

 

Contact:

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD

tel: 021-319.19.00 / 386, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.biblioteca.ase.ro/