Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior

Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132

 

 

 

 

Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

 

 

Newsletter nr. 4 - 10 august 2012

 

 

Acest newsletter, din seria editată pe parcursul implementării proiectului cu titlul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, cod proiect POSDRU/86/1.2/S/ 58132 cofinanţat din Fondul Social European, are rolul de a promova şi informa publicul larg cu privire la activităţile şi progresul proiectului.

Pe parcursul lunii iulie 2012 a fost finalizată testarea tuturor modulelor sistemului integrat de bibliotecă achiziționat în cadrul proiectului și, începând cu 17 iulie 2012, Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice utilizează exclusiv acest sistem.

Noul sistem integrat de bibliotecă oferă utilizatorilor activi (studenţi, doctoranzi, masteranzi, cadre didactice şi cercetători) următoarele servicii:

- accesul la catalogul online la adresa http://opac.biblioteca.ase.ro;

- accesul la bazele de date bibliografice externe (BN France, OCLC, Oxford Library, Tulips) la adresa http://portal.biblioteca.ase.ro;

- accesul la cărţi în format electronic (ebooks). Acest serviciu se poate realiza atât local (resurse electronice digitizate în cadrul proiectului), cât şi la distanţă (cărţi electronice disponibile în bazele de date achiziționate în cadrul proiectului);

- accesul la informaţii existente pe CD-ROM-urile aflate în colecțiile bibliotecii;

- referinţe bibliografice, informare şi documentare cu privire la documente existente în bazele de date ale bibliotecii și în alte biblioteci;

- preluarea din alte sisteme integrate de bibliotecă, prin Internet, a unor înregistrări bibliografice de interes pentru bibliotecari, dar şi pentru utilizatori, informaţii bibliografice ce vor putea fi întrebuinţate în diverse activităţi: întocmirea unor bibliografii tematice şi/sau specializate, solicitarea unui eventual împrumut interbibliotecar sau schimb interbibliotecar etc.;

- localizarea unui document de interes şi rezervarea acestuia pentru un eventual împrumut (dacă documentul respectiv este disponibil la împrumut);

- realizarea unor servicii electronice (referinţe bibliografice), transmiterea la cerere a unor copii digitale de documente, integral sau parţial (de regulă articole din publicaţii periodice) prin intermediul poştei electronice.

 


Contact:

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD

tel: 021-319.19.00 / 386, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.biblioteca.ase.ro/bibliomod/