Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior

Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132

 

 

 

 

Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

 

 

Newsletter nr. 3 - 14 Iunie 2012

 

 

Acest newsletter, din seria editată pe parcursul implementării proiectului cu titlul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, cod proiect POSDRU/86/1.2/S/ 58132 cofinanţat din Fondul Social European, are rolul de a promova şi informa publicul larg cu privire la activităţile şi progresul proiectului.

În ultimul trimestru al anului 2011 a fost achiziționat un nou sistem informatic integrat de bibliotecă, compus din următoarele module:

-          WebOPAC;

-          Catalogare / Indexare / Fişier autorităţi / Inventariere / Depozit;

-          Circulaţie / Împrumuturi / Rezervări / Penalități;

-          Porți de intrare (de tip Gateways);

-          Server Z39.50 (ver. 3, compatibil Bath Profile nivel 1);

-          Z39.50 server/client (partajare de resurse);

-          Modul de Bibliotecă Digitală;

-          Portal de gestiune resurse eterogene;

-          Achiziţii;

-          Control Seriale;

-          Partajare Resurse (Consorţiu);

-          Modul OAI PMH;

-          Z39.50 OPAC şi client;

-          Client Z39.50 (integrat);

-          Generator Rapoarte;

-          Community Information (Information Desk);

-          Import / Export (MARC şi alte formate);

-          Administrare.

Punerea în producție a sistemului necesită parcurgerea următoarelor etape:

- instalarea componentelor sistemului;

- conversia datelor din bazele de date ale bibliotecii în noul sistem;

- realizarea unor sesiuni de instruire atât la nivel de administrator, cât și la nivel de utilizator;

- parametrizarea sistemului conform cu cerințele specifice ale Bibliotecii Centrale a Academiei de Studii Economice;

- verificarea funcționalității componentelor sistemului în raport cu cerințele și remedierea eventualelor disfuncționalități.

Etapa de instalare a componentelor sistemului a fost finalizată și au fost realizate și sesiunile de instruire la nivel de administrator.

De asemenea, a fost finalizată și etapa de conversie a datelor deținute de bibliotecă din sistemele L4U, Mandarin și WinIsis în noul sistem de bibliotecă.

Implementarea sistemului va contribui la modernizarea activităţii de studiu individual prin trecerea de la o bibliotecă de tip clasic la o bibliotecă de tip hibrid (hybrid library), conform direcţiilor prioritare stabilite la nivelul Comunităţii Europene, care să permită exploatarea tuturor tipurilor de informaţii, atât cele clasice, cât şi cele digitale. 

În perioada următoare sistemul se va afla în testare şi, ulterior, va fi pus în producție pentru a fi exploatat de către beneficiari: cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți și, nu în ultimul rând, bibliotecari.


Contact:

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD

tel: 021-319.19.00 / 386, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/