Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior

Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132

 

 

 

 

Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

 

 

Newsletter nr. 2 - August 2011

 

 

Newsletter-ul de faţă, al doilea din seria ce va fi editată pe parcursul implementării proiectului cu titlul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, cod proiect POSDRU/86/1.2/S/ 58132 cofinanţat din Fondul Social European, are rolul de a promova şi informa publicul larg cu privire la activităţile şi progresul proiectului.

În perioada iunie 2011 - august 2011 au fost iniţiate şi realizate mai multe activităţi şi acţiuni, printre care menţionăm:

                                                                                       

  • Activitatea 2: Promovarea proiectului
  • Elaborarea, realizarea şi distribuirea unor materiale publicitare (fluturaşi, afişe) şi buletine informative în vederea informării publicului larg asupra stadiului implementării proiectului şi promovării acestuia.
  • Activitatea 6: Completarea retrospectivă a bazei de date
  • Catalogarea, clasificarea şi indexarea retrospectivă a unui număr de aproximativ 1725 publicaţii aflate în colecţiile bibliotecii, precum şi introducerea acestora în sistem.
  • Activitatea 7: Achiziţionarea de noi baze de date
  • Realizarea demersurilor în vederea derulării procedurilor de achiziţie publică pentru  dezvoltarea şi completarea portofoliului de  baze de date științifice al Bibliotecii Centrale ASE şi al Bibliotecii Centrale UCV.
  • Activitatea 8: Dezvoltarea unei biblioteci digitale

 

Etapa Constituirea unor baze de date proprii care să cuprindă cele mai valoroase lucrări ale economiştilor români aflate în patrimoniul bibliotecii:

  • Derularea activităţii de informare, documentare şi cercetare bio-bibliografică realizată de către membrii echipei de implementare; etapa a avut ca obiect identificarea celor mai importanţi reprezentanţi ai domeniului economic, personalităţi de seamă ale economiei şi culturii româneşti, precum şi lucrări de valoare aparţinând economiştilor români, aflate în patrimoniul bibliotecii. În urma acestei acţiuni se va stabili în perioada următoare lista lucrărilor ce urmează a fi digitizate.

 

Etapa Constituirea unei baze de date care să cuprindă Anuarele Statistice ale României 1904-1989:

  • Scanarea unui număr de aproximativ 5800 pagini din Anuarele Statistice ale României 1904-1989 în vederea dezvoltării unei biblioteci digitale.

Contact:

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD

tel: 021-319.19.15, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.biblioteca.ase.ro/biblioteca/