Această pagină prezintă materialele cu text integral accesibil online în Catalogul Bibliotecii ASE. Alte materiale cu text integral pot fi accesate prin intermediul Resurselor Electronice.

Resursele offline ale bibliotecii (materiale disponibile numai în format fizic) pot fi, de asemenea, căutate în Catalogul Bibliotecii.

Publicații Editura ASE

Componenta integrează o serie de publicații de specialitate ale cadrelor didactice apărute sub egida Editurii: cursuri universitare, manuale, cărți și lucrări aplicative, în format electronic.

Acces liber sau cu autentificare pe platforma bibliotecii, în funcție de acordul autorului pentru fiecare publicație, cu respectarea drepturilor de autor. Pentru detalii consultați „Ghid de autentificare platforma bibliotecii” din pagina Tutoriale .

Publicații bibliografie fișă disciplină

Cursuri universitare, manuale, cărți și lucrări aplicative apărute la diferite edituri, recomandate în bibliografia fișelor de disciplină – program licență, master, publicații disponibile în format digital, conform selecții/recomandări ale cadrelor didactice

Acces liber sau cu autentificare pe platforma bibliotecii, în funcție de acordul autorului pentru fiecare publicație, cu respectarea drepturilor de autor. Pentru detalii consultați „Ghid de autentificare platforma bibliotecii” din pagina Tutoriale .

Publicații bibliografie FINALIZARE LICENȚĂ 

Cursuri universitare, manuale, cărți și lucrări aplicative apărute la diferite edituri, recomandate în bibliografia examenului de finalizare licență pentru fiecare facultate, publicații disponibile în format digital, conform selecții/recomandări bibliografie examen inclusă în metodologia de examen aprobată anual .

Acces liber sau cu autentificare pe platforma bibliotecii, în funcție de acordul autorului pentru fiecare publicație, cu respectarea drepturilor de autor. Pentru detalii consultați „Ghid de autentificare platforma bibliotecii” din pagina Tutoriale .

Publicații bibliografie ADMITERE MASTER 

Cursuri universitare, manuale, cărți și lucrări aplicative apărute la diferite edituri, recomandate în bibliografia examenului de admitere program master pentru fiecare facultate, publicații disponibile în format digital, conform selecții/recomandări bibliografie examen inclusă în metodologia de admitere aprobată anual

În perioada în care sunt afișate informații referitoare la admitere, pe pagina oficială a admiterii în ASE și/sau pe pagina Bibliotecii ASE vor apărea indicații suplimentare cu privire la accesul la materialul cu text integral pus la dispoziție pentru pregătirea pentru examenul de admitere masterat (material actualizat conform bibliografiei de examen pentru anul respectiv, în limita a ceea ce este disponibil în bibliotecă).

Acces liber sau cu autentificare pe platforma bibliotecii, în funcție de acordul autorului pentru fiecare publicație, cu respectarea drepturilor de autor. Pentru detalii consultați „Ghid de autentificare platforma bibliotecii” din pagina Tutoriale .

Publicații digitizate 

Opere ale economiştilor români şi ale unor personalităţi marcante din domeniul socio-economic: cursuri, manuale, cărți, lucrări aplicative, anuare statistice ale României an de apriție sub 1989, selecție colecții Reviste AISCI – Analele economice şi statistice, Independenţa economică.

Acces liber

eBooks

Colecţii de cărţi electronice conținut știintific de specialitate disponibile pe platformele ProQuest Ebrary (2011), Springerlink (Business and Economics 2011 Collection), Emerald (Business, Management and Economics 2011 Collection), ScienceDirect/Elsevier (Economics, Econometrics and Finance 2008 Collection).

Accesul se realizează conform specificațiilor pentru fiecare platformă, prezentate în pagina eBooks.