• Consultă: Webpage

 • Publicaţii: bianual

 • Limba: Română

 • ISSN: 1843-9403

BULETIN BIBLIOGRAFIC

Buletinul bibliografic, aparitie bianuală, este o publicație de specialitate a Bibliotecii ASE, profil biblioteconomic, editată la inițiativa Serviciului Cercetare bibliografică. Anul apariției primului număr din Buletinul bibliografic este 2008.

Publicația își propune să informeze utilizatorii (studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, dar și specialiști interesați de domeniul economic) asupra publicațiilor de profil românești și străine, pe suport tipărit sau electronic, intrate în bibliotecă în cursul anului.

Buletinul conține pentru fiecare titlu de publicație descrierea bibliografică completă, cota, cuvinte-cheie, precum și un index de autori, unul de titluri și unul de domenii, fiind un instrument bibliografic util cercetării info-documentare, al cărui conținut este organizat pe domenii conform Sistemului de Clasificare Zecimală Dewey, sistem internaţional adoptat și pentru organizarea colecțiilor în acces liber la raft.

 • Consultă: Webpage

 • Publicaţii: anual

 • Limba: Română

 • ISSN: 1843-939X

REPERTORIUL TEZELOR DE DOCTORAT

Repertoriul tezelor de doctorat, cu apariție anuală, este o publicație de specialitate a Bibliotecii ASE, o altă inițiativă a Serviciului Cercetare bibliografică, care prin editarea sa vizează valorificarea documentară a tezelor de doctorat susținute în ASE, teze care contribuie prin noutatea conținutului la dezvoltarea domeniului economic. Anul apariției primului număr din Repertoriul tezelor de doctorat este 2008.

Pentru a valorifica tezele de doctorat susținute în ASE, repertoriul a fost editat și retroactiv până la anul 1990. Publicația continuă tradiția Memoratorului tezelor de doctorat apărut inițial în cadrul instituției;

Repertoriul indexează tezele de doctorat susținute anual în ASE, intrate în colecțiile bibliotecii; conține la fiecare intrare o descriere bibliografică completă, cota, cuvintecheie. Repertoriul cuprinde un index de autori, un index de subiecte, un index alfabetic al conducătorilor științifici, un index alfabetic (dupa titlu) al tezelor susținute pe facultăți  și constituie un instrument bibliografic util cercetării info-documentare.

BULETIN BIBLIOGRAFIC

 • Consultă: Webpage

 • Publicaţii: bianual

 • Limba: Română

 • ISSN: 1843-9403

Buletinul bibliografic, aparitie bianuală, este o publicație de specialitate a Bibliotecii ASE, profil biblioteconomic, editată la inițiativa Serviciului Cercetare bibliografică. Anul apariției primului număr din Buletinul bibliografic este 2008.

Publicația își propune să informeze utilizatorii (studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, dar și specialiști interesați de domeniul economic) asupra publicațiilor de profil românești și străine, pe suport tipărit sau electronic, intrate în bibliotecă în cursul anului.

Buletinul conține pentru fiecare titlu de publicație descrierea bibliografică completă, cota, cuvinte-cheie, precum și un index de autori, unul de titluri și unul de domenii, fiind un instrument bibliografic util cercetării info-documentare, al cărui conținut este organizat pe domenii conform Sistemului de Clasificare Zecimală Dewey, sistem internaţional adoptat și pentru organizarea colecțiilor în acces liber la raft.

REPERTORIUL TEZELOR DE DOCTORAT

 • Consultă: Webpage

 • Publicaţii: anual

 • Limba: Română

 • ISSN: 1843-939X

Repertoriul tezelor de doctorat, cu apariție anuală, este o publicație de specialitate a Bibliotecii ASE, o altă inițiativă a Serviciului Cercetare bibliografică, care prin editarea sa vizează valorificarea documentară a tezelor de doctorat susținute în ASE, teze care contribuie prin noutatea conținutului la dezvoltarea domeniului economic. Anul apariției primului număr din Repertoriul tezelor de doctorat este 2008.

Pentru a valorifica tezele de doctorat susținute în ASE, repertoriul a fost editat și retroactiv până la anul 1990. Publicația continuă tradiția Memoratorului tezelor de doctorat apărut inițial în cadrul instituției;

Repertoriul indexează tezele de doctorat susținute anual în ASE, intrate în colecțiile bibliotecii; conține la fiecare intrare o descriere bibliografică completă, cota, cuvintecheie. Repertoriul cuprinde un index de autori, un index de subiecte, un index alfabetic al conducătorilor științifici, un index alfabetic (dupa titlu) al tezelor susținute pe facultăți  și constituie un instrument bibliografic util cercetării info-documentare.