Sala de lectură Victor Slăvescu

 • Adresa

  Piața Romană nr. 6, Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 1, sala 0118

 • Colecţii

  Informatică, filologie, psihologie, religie, științe sociale și umaniste, economie, finanțe, economia serviciilor, relații internaționale, drept, educație, etnografie, lingvistică și subdomeniile aferente;

 • Sistem ordonare la raft

  Domenii și subdomenii conform Sistemului Zecimal Universal Dewey (Clasele 0-4) – Ghid

 • Acces liber la raft

  Da

 • Tip sală

  Studiu / lectură / împrumut la domiciliu

 • Capacitate sală

  116

 • Puncte acces la resurse externe:

  5 calculatoare accesare catalog online sau servicii online, accesare baze de date științifice conținut full-text, bibliometrice, bibliografice, resurse electronice specializate online (de ex. reviste științifice, ebooks etc.).

 • Program

  Luni-Vineri | 08:30-20:00

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 420

Sala de lectură Virgil Madgearu

 • Adresa

  Piața Romană nr. 6, Clădirea Ion N. Angelescu, parter, sala 0004

 • Colecţii

  Teze de doctorat (1926-1995), fond de carte veche

 • Sistem ordonare la raft

  Topografic (după cotă)

 • Acces liber la raft

  Nu; Acces indirect

 • Tip sală

  Studiu individual/lectură

 • Capacitate sală

  55

 • Program

  Luni-Marți, Joi | 14.30-16.30

  Vineri | 12.00-14.00

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 635

Sala de publicaţii periodice Ion Răducanu

 • Adresă

  Piața Romană nr. 6, Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 1, sala 0116

 • Colecții

  Publicații periodice românești și străine (preponderent din domeniul economic), platforme de date cu acces on-line sau local, resurse electronice cu jurnale de specialitate sau conținut multidisciplinar (text integral sau abstract cu acces on-line), resurse electronice conținut full-text etc

 • Sistem ordonare la raft

  Alfabetic (titlu reviste)

 • Acces liber la raft

  Da

 • Tip sală

  Studiu / lectură / Accesare resurse electronice cu acces online sau local

 • Capacitate sală

  45

 • Puncte acces la resurse externe:

  • 10 calculatoare/terminale cu acces la softuri specializate de cercetare avansată (ex. Matlab, SAS, Stata etc.);
  • 4 calculatoare accesare baze de date științifice conținut full-text, bibliometrice, bibliografice; resurse electronice specializate (de ex. resurse journals, ebooks etc.); accesare catalog online sau accesare servicii online;
  • 1 calculator/terminal accesare platforma specializată Bloomberg Finance.
 • Program

  Luni-Vineri | 08:30-20:00

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 402

Sala de lectură Paul Bran

 • Adresă

  Piața Romană nr. 6, Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, sala 0219

 • Colecţii

  ştiinţe exacte, matematică, statistică, ştiinţe aplicate, tehnologie, contabilitate, management general, finanțele întreprinderii, management, marketing, sport-turism, urbanism, literatură, istorie, geografie și subdomeniile aferente.

 • Sistem ordonare la raft

  Domenii și subdomenii conform Sistemului Zecimal Universal Dewey (Clasele 5-9)Ghid

 • Acces liber la raft

  Da

 • Tip sală

  Studiu / lectură / împrumut la domiciliu

 • Locuri

  120

 • Puncte acces la resurse externe:

  • 3 calculatoare accesare catalog online sau servicii online; accesare baze de date științifice conținut full-text, bibliometrice, bibliografice; resurse electronice specializate online (de ex. journale, ebooks etc)
 • Program

  Luni – Vineri | 08:30-20:00

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 421

Sala de lectură Paul Bran găzduiește colecția de publicații CDE:

Centrul de Documentare Europeană

Colecţii: publicaţii ale Uniunii Europene (Oficiul de Publicații de la Bruxelles) şi despre Uniunea Europeană, organizate în acces liber la raft, pe domenii.

Mai multe detalii despre Centrul de Documentare Europeană sunt disponibile aici.

Sala de lectură CSIE

 • Adresa

  Calea Dorobanților nr. 15-17, Clădirea Virgil Madgearu, etaj 7, sala 2717

 • Colecţii

  Publicaţii specifice profilului facultăţii Cibernetică, Statistică și Informatică economică, precum și disciplinelor conexe.

 • Sistem ordonare la raft

  Domenii și subdomenii conform Sistemului Zecimal Universal Dewey (Clasele 0-9) – Ghid

 • Acces liber la raft

  Da

 • Tip sală

  Studiu / lectură / împrumut la domiciliu

 • Capacitate sală

  65

 • Program

  Închis în cursul semestrului II/2023-2024. Publicațiile se pot solicita pentru consultare în unitatea centrală (imobil Ion N. Angelescu).

  Luni – Vineri | 08:30-20:00

 • Puncte acces la resurse externe:

  3 calculatoare accesare catalog online sau servicii online; accesare baze de date științifice conținut full-text, bibliometrice, bibliografice; resurse electronice specializate online (de ex. journale, ebooks etc.).

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 329

Serviciul împrumut CSIE

 • Adresa

  Calea Dorobanților nr. 15-17, Clădirea Virgil Madgearu, etaj 7, sala 2718

 • Colecţii

  Publicaţii specifice profilului facultăţii Cibernetică, Statistică și Informatică economică, precum și disciplinelor conexe.

 • Sistem ordonare la raft

  Topografic (după cotă)

 • Acces liber la raft

  Da

 • Tip sală

  Centru de împrumut la domiciliu

 • Program

  Luni – Joi | 08:30-16:30

  Vineri | 08.30-14.00

 • Capacitate sală

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 329

Sala de lectură FABIZ

 • Adresa

  Calea Griviței, nr. 2-2A, Imobil Victor Slăvescu, etaj 3

 • Colecţii

  Publicații din domeniile științe sociale și umaniste, economie, finanțe, economia serviciilor, relații internaționale etc., Fond preponderent în limbi străine (engleză, franceză, germană).

 • Sistem ordonare la raft

  Domenii și subdomenii conform Sistemului Zecimal Universal Dewey (Clasele 0-9) – Ghid

 • Acces liber la raft

  Da

 • Tip sală

  Studiu/lectură/împrumut la domiciliu

 • Capacitate sală

  45

 • Puncte acces la resurse externe:

  5 calculatoare accesare catalog online sau servicii online, accesare baze de date științifice conținut full-text, bibliometrice, bibliografice, resurse electronice specializate online (de ex. journale, ebooks etc.).

 • Program

  Închis în cursul semestrului II/2023-2024. Publicațiile se pot solicita pentru consultare în unitatea centrală (imobil Ion N. Angelescu).

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 592

Sala de lectură Belvedere I

 • Adresa

  Str. Cristian Pascal, nr. 26-27, Complex Belvedere, Cămin A1-A2

 • Colecţii

  Multidisciplinare, acoperind disciplinele de studiu și domeniile de interes conform profilului facultăților.

 • Sistem ordonare la raft

  Topografic (cotă)

 • Acces liber la raft

  Da

 • Tip sală

  Studiu/lectură/împrumut la domiciliu

 • Capacitate sală

  75

 • Puncte acces la resurse externe:

  1 calculator accesare catalog online sau servicii online, accesare baze de date științifice conținut full-text, bibliometrice, bibliografice, resurse electronice specializate online (de ex. journale, ebooks etc)

 • Program

  Luni – Joi | 08.30-16.30

  Vineri | 08.30-14.00

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 521

Sala de lectură Belvedere II

 • Adresa

  Str. Cristian Pascal, nr. 26-27, Complex Belvedere, Cămin A3-A4

 • Colecţii

  Multidiciplinare, acoperind disciplinele de studiu și domeniile de interes conform profilului facultăților.

 • Sistem ordonare la raft

  Domenii și subdomenii conform Sistemului Zecimal Universal Dewey (Clasele 0-9) – Ghid

 • Acces liber la raft

  Da

 • Tip sală

  Studiu/lectură/împrumut la domiciliu

 • Capacitate sală

  75

 • Puncte acces la resurse externe:

  1 calculator accesare catalog online sau servicii online, accesare baze de date științifice conținut full-text, bibliometrice, bibliografice, resurse electronice specializate online (de ex. journale, ebooks etc)

 • Program

  Luni – Joi | 08.30-16.30

  Vineri | 08.30-14.00

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 521

Depozit

 • Adresa

  Piața Romană nr. 6, Clădirea Ion N. Angelescu, subsol

 • Colecţii

  Publicații periodice și monografice, colecția curentă de teze de doctorat (1996-prezent); colecțiile aflate în Depozit constituie fondul de bază pentru anumite publicații; fondul de circulație disponibil în cadrul sălilor de lectură, după caz, poate fi suplimentat cu volumele aflate în Depozit; ca măsură de prezervare și conservare, colecțiile din Depozit includ publicații unicat, publicații cu valoare bibliofilă, publicații din donații etc.

 • Sistem ordonare la raft

  Topografic (după cotă)

 • Acces publicații

  Acces indirect – publicațiile repartizate în Depozitul Bibliotecii se pot consulta, la cerere, în cadrul Sălii de lectură Victor Slăvescu

  !!! Utilizatorii pot solicita din colecţiile Depozitului la sala de lectură „Victor Slăvescu”, maximum 3 publicaţii simultan. Nu există limită pentru numărul de publicaţii solicitate într-o zi din Depozitul Central. Cititorii au obligaţia să depună ultima solicitare pentru publicaţiile din depozit până la ora 19.30 (o oră înainte de terminarea programului de lucru cu publicul).

 • Program

  Luni – Vineri | 08.30-20.00

 • Contact

  021 319.19.00 / .01 int. 104