Biblioteca ASE oferă o varietate de resurse de pregătire și instruire în sprijinul proceselor de informare, documentare, studiu și cercetare din universitate: sesiuni de instruire și formare, workshop-uri, webex-uri, traininguri, tutoriale, ghiduri, tururi ghidate etc. 

Resurse de formare și instruire

Sesiuni de instruire și formare 

Workshop-uri, webex-uri, traininguri, sesiuni 

Tutoriale

Acțiuni organizate și planificate de Biblioteca ASE sau organizate la cererea cadrelor didactice constant în cursul anului universitar pentru studenții de la toate programele de studii.

Sesiunile dezvoltă componenta de accesarea informaţiei, identificarea surselor de informare, dezvoltarea unor strategii de căutare a informaţiei, cunoaștere surselor și resurselor informaționale ale bibliotecii, serviciilor și modalităților de acces.

Biblitoteca ASE organizează permanent workshop-uri, webex-uri, traininguri, sesiuni pentru prezentarea, promovarea și formarea tehnicilor și abilităților de accesare a informațiilor, platformelor și resurselor electronice disponibile în bibliotecă, respectiv în cadrul instituției.

Sesiunile de formare, instruire, webexuri etc. sunt organizate și în colaborare cu furnizorii resurselor și serviciilor, reprezentanții editurilor / platformelor sau direct cu providerii sau editurile.

Sesiunile de instruire sunt acțiuni susținute și prin tutoriale, ghiduri disponibile online pe website bibliotecă sau website edituri și provideri conținut academic, instrumente foarte utile pentru educarea și familiarizarea utilizatorilor cu serviciile şi resursele de informare şi documentare oferite de bibliotecă. 

Sesiuni de instruire și formare 

Acțiuni organizate și planificate de Biblioteca ASE sau organizate la cererea cadrelor didactice constant în cursul anului universitar pentru studenții de la toate programele de studii.

Sesiunile dezvoltă componenta de accesarea informaţiei, identificarea surselor de informare, dezvoltarea unor strategii de căutare a informaţiei, cunoaștere surselor și resurselor informaționale ale bibliotecii, serviciilor și modalităților de acces.

Workshop-uri, webex-uri, traininguri, sesiuni 

Biblitoteca ASE organizează permanent workshop-uri, webex-uri, traininguri, sesiuni pentru prezentarea, promovarea și formarea tehnicilor și abilităților de accesare a informațiilor, platformelor și resurselor electronice disponibile în bibliotecă, respectiv în cadrul instituției.

Sesiunile de formare, instruire, webexuri etc. sunt organizate și în colaborare cu furnizorii resurselor și serviciilor, reprezentanții editurilor / platformelor sau direct cu providerii sau editurile.

Tutoriale

Sesiunile de instruire sunt acțiuni susținute și prin tutoriale, ghiduri disponibile online pe website bibliotecă sau website edituri și provideri conținut academic, instrumente foarte utile pentru educarea și familiarizarea utilizatorilor cu serviciile şi resursele de informare şi documentare oferite de bibliotecă.