Contact – Serviciul Comunicarea colecțiilor

Felicia Ionescu

felicia.ionescu@biblioteca.ase.ro

021.319.19.00/01 int. 403

  • Comunicarea colecțiilor în sălile de lectură și accesarea serviciilor specifice se asigură în unitatea centrală și în bibliotecile filiale din campus pentru toate categoriile de utilizatori în baza unui document de acces valabil și în condițiile prevăzute de Regulament.
  • Solicitarea publicațiilor se realizează pe loc în oricare sală de lectură sau online prin autentificare pe platforma bibliotecii.

Utilizatorii trebuie să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii ASE

Pentru anumite servicii se percep tarife, în conformitate cu prevederile legale, taxele și tarifele fiind aprobate de Senatul ASE pentru fiecare an universitar.

  • Accesul la serviciul de împrumut publicații la domiciliu în Biblioteca centrală şi filiale se asigură exclusiv utilizatorilor interni specificați la Art. 55 (1.1) lit. a. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii ASE  în baza cardului/pemisului de bibliotecă valabil și în condițiile Regulamentului. 
  • Împrumutul la domiciliu este un serviciu disponibil și prin solicitare online prin autentificarea pe platforma bibliotecii.
  • La centrele de împrumut, colecţiile sunt destinate exclusiv împrumutului la domiciliu. Centrele de împrumut sunt prezentate aici.
  • În cadrul bibliotecii utilizatorii pot beneficia de servicii de accesare baze de date (științifice, bibliografice bibliometrice, specializate) și resurse electonice (publicații digitizate, biblioteca digitală, eBooksîn baza unui permis de bibliotecă valabil, acces din campus, off campus sau remote, în funcție de politica fiecărei edituri sau provider de servicii.
  • Utilizatorii au dreptul să descarce informaţii din bazele de date cu respectarea drepturilor de autor și cu asumarea utilizării acestora în scop de informare, documentare, studiu și cercetare. 

  • Utilizatorii interni pot beneficia de împrumut interbibliotecar pentru publicațiile care nu se regăsesc în colecțiile bibliotecii în baza unui permis/card valabilîn condițiile prevederilor Regulamentului bibliotecii (Legea bibliotecilor), cu achitarea contravalorii taxelor poștale. 
  • Bibliotecile pot solicita prin împrumut interbibliotecar publicaţii aflate în colecţiile Bibliotecii ASE în condițiile prevederilor în vigoare.