Serviciul de referinţe

 • cercetare documentară în colecţiile şi resursele electronice disponibile în bibliotecă;

 • asistenţa, instruirea şi formarea utilizatorilor;

 • elaborarea şi redactarea materialelor informative despre bibliotecă, servicii, resurse şi colecţii;

 • elaborarea de produse documentare: indexuri tematice, materiale de formare, asistență, instruire;

 • realizarea cercetărilor bibliografice la cerere prin consultarea bazelor bibliografice disponibile;

Tipuri de referințe: 

 • referinţe prin e-mail 
 • informare și cercetare bibliografică 
 • bibliografii tematice la cerere 

Accesul la servicii de referinţe se asigură în baza cardului / permisului de bibliotecă valabil, în condițiile Regulamentului și procedurilor în vigoare.

Serviciul Referințe bibliografice prin email

Referinţele prin email reprezintă un serviciu digital de bibliotecă bazat pe utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării ce oferă utilizatorilor posibilitatea de a solicita informaţii bibliografice în orice moment, oriunde s-ar afla, via Internet.

Serviciul este disponibil online prin autentificare pe platforma bibliotecii. Ghidul de autentificare pe platforma bibliotecii este disponibile aici.

Detalii suplimentare în Materialul de prezentare a serviciului referințe bibliografice și în Ghidul de accesare a serviciului Ghid de acces Serviciul referinte.

Cererile pot fi depuse și la Serviciul Cercetare bibliografică (Adresa: Piața Romană nr. 6, Imobil Ion N. Angelescu, etaj 2, sala 0209).

Cooperare departamente

Serviciul Cercetare bibliografică cooperează cu departamentele facultăţilor ASE în vederea completării și dezvoltării colecţiilor bibliotecii pe baza sugestiilor şi propunerilor de achiziţii venite din partea acestora, recomandări făcute în conformitate cu fișele de disciplină din curricula universitară, bibliografiile obligatorii, bibliografiiile din metodologiile de examen, noi apariții editoriale de profil. 

Promovarea şi marketingul serviciilor de bibliotecă

Serviciul Cercetare bibliografică participă la realizarea unor materiale informative şi activităţi în vederea promovării imaginii bibliotecii, colecţiilor, serviciilor, produselor și resurselor, în completarea activităților de valorificarea resurselor și colecțiilor bibliotecii de către Serviciul Managementul colecțiilor prin intermediul sistemului informatic integrat de bibliotecă, site bibliotecă, alte mijloace media de promovare.

CONTACT – Serviciul Cercetare bibliografică

 • Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6, Imobil Ion N. Angelescu, etaj 2, sala 0209 

 • 021.319.19.00 /01 int. 166

 • Luni-Joi 9.00-16.00 | Vineri 9.00-13.00