Centrul de Documentare Europeana al ASE 

Centrul de Documentare Europeană funcţionează în cadrul Bibliotecii Centrale ASE începând cu anul 2009, în urma semnării unui acord de cooperare cu Comisia Europeană.
În anul 2018 acordul cu Comisia Europeană a fost reînnoit.
CDE asigură condiţii optime şi eficiente pentru servicii info-documentare şi acces electronic la informaţii şi documente ale Uniunii Europene.

Obiectivele ASE CDE

  • Promovarea activităţii şi publicaţiilor UE prin diverse canale de comunicare;
  • Constituirea unei colecţii de documente şi informaţii cu privire la activitatea UE (publicaţii din întregul spectru al activităţii Uniunii Europene şi al politicii de dezvoltare europeană);

  • Acces la colecţii, informaţii și documente electronice pentru toate categoriile de utilizatori.

Servicii disponibile în cadrul centrului

Colecții CDE

  • Cărti şi publicaţii periodice furnizate gratuit prin Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene

  • Lista materialelor din colecția Oficiului pentru Publicatii al Uniunii Europene, disponibile în CDE ASE poate fi accesată AICI.
  • Cărţi, format tipărit, cu tematică europeană – achiziționate de la edituri din ţară si străinătate.

  • Resurse de informare generală asupra Uniunii Europene: broşuri, flyere, pliante, postere.

Contact CDE ASE

  • Adresă:
    Piaţa Romană nr. 6, sector 1, București, cod poștal 010374

  • Telefon: + 40 021 3191900/01

  • Program:
    Luni – Joi 8:30 – 13:30 | Vineri – 8:30 – 11:30

Petrea Corina Ioana