Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din RomâniaANELIS PLUS, în calitate de beneficiar, desfășoară proiectul de tip „Acces la literatura științifică și publicarea în regim de acces deschis” (Programul 5.10 – Știință și Societate), perioada 2023-2025.

Serviciul Acces Mobil

Academia de Studii Economice Bucureşti beneficiază de acces la baze de date cu publicaţii ştiinţifice în format full-text, baze de date bibliografice şi bibliometrice. Resursele electronice științifice Anelis Plus: ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central, Ebsco Business Source Ultimate, Emerald 200 Management Xtra, SpringerLink Journals, Wiley Journals, Taylor & Francis Journals HSS, Sage Journals HSS, Cambridge Journals, Oxford Journals HSS, IEEE/IEL, Nature Portofolio Journals, CEEOL, Clarivate Analytics, Scopus.

*Acces perpetuu la eBooks Anelis Plus 2020 – colecții și titluri de la diferite edituri: DeGruyter, Elsevier, Emerald, Sage, CABI, Wiley, IEEE, IGroup

Acestea se pot accesa din Intranet ASE (IP instituțional) și din Internet prin serviciul Acces Mobil asigurat de furnizorii SC E-nformation și Romdidac.

Tutorial pentru crearea unui cont de Acces Mobil E-nformation.

Tutorial pentru crearea unui cont de Acces Mobil Romdidac.

Business Source Ultimate

 • Colecții: Business Source Ultimate

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin cont Acces Mobil creat pe platforma furnizorului

Academia de Studii Economice din București beneficiază de acces la platforma EBSCO prin intermediul Anelis Plus, EBSCO Information Services și ROMDIDAC.

Baza de date disponibilă este:

• Business Source Ultimate (jurnale full-text conținut economic specializat, din domeniile: administrație, contabilitate, bănci, finanțe, resurse umane, management, marketing, afaceri)

Acces:

http://search.ebscohost.com

Acces online din campus (pe baza IP-urilor instituționale) și din afara campusului pe bază de cont de acces mobil creat cu email instituțional (activare cont Ebsco).

Mai multe informaţii şi tutoriale aici.

CAMBRIDGE Journals

 • Colecții: HSS (reviste din domeniile științelor umane și sociale – nivel arhivă și open access)
 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin cont Acces Mobil creat pe platforma furnizorului

Cambridge Journals este o colecție de 380 de reviste științifice recenzate (peer-reviewed) din diferite domenii, editate de prestigioasa editură Cambridge University Press. Academia de Studii Economice din București beneficiază de acces la Cambridge Journal (colecția HSS) prin intermediul Anelis Plus și furnizorul ROMDIDAC.

Acces: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals

Acces online din campus (pe baza IP-urilor instituționale) și din afara campusului pe bază de cont de acces mobil creat cu email instituțional (activare cont Cambridge).

Cambridge Journal se accesează în cadrul proiectului Anelis Plus 2022.

Mai multe informaţii şi tutoriale aici.

SpringerLink Journals

 • Colecții: multidisciplinar

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Springer este un editor mondial științific, tehnic și medical, oferind cercetătorilor din mediul academic, instituții științifice și departamente de cercetare și dezvoltare corporative conținut de calitate prin informații, produse și servicii inovatoare.

Platforma SpringerLink este cea mai cuprinzătoare colecție din lume de reviste online din domeniul științific, tehnologic și medical, de cărți și lucrări de referință online.

În cadrul Proiectului Anelis Plus se accesează SpriengerLink Journals, conținut multidisciplinar.

Materiale suport: aici.

Nature Portfolio Journals

 • Colecții: multidisciplinar

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Nature Portfolio oferă acces la publicații full-text care abordează teme de actualitate, cercetări primare, dar și recenzii, comentarii critice, analize și știri.

De la Nature – publicație științifică săptămânală de talie internațională – până la diverse titluri specializate sau de larg interes sunt reunite în această platformă multidisciplinară.

Materiale suport: aici.

ScienceDirect

 • Colecții: ScienceDirect Journals Freedom Collection

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Platforma ScienceDirect oferă acces online, text integral, la reviste științifice, cărți academice, serii de cărți și enciclopedii.

Peste 20% din informația apărută la nivel global în domeniile științe exacte și științe umaniste, tehnologie și medicină este publicată pe platforma Elsevier ScienceDirect. Este o foarte importantă resursă informațională academică a zilelor noastre și cuprinde revistele publicate de grupul editorial Elsevier (grupează editurile: Elsevier, Churchill Livingstone, Saunders, Mosby, Cell Press, Pergamon, Butterworth-Heinemann, Academic Press, The Lancet, JAI Press, North Holland, Masson).

În cadrul Proiectului Anelis Plus se accesează ScienceDirect Journals Freedom Collection, conținut multidisciplinar.

Mai multe informaţii şi tutoriale aici.

Sage Journals HSS Collection

 • Colecții: Sage Journals HSS Collection

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Platforma Sage Journals – HSS Collection oferă acces online, text integral, la aproximativ 700 de reviste din domeniul ştiinţelor umaniste şi ştiinţelor sociale.

Mai multe informaţii şi tutoriale aici.

Emerald Journals

 • Colecţii: Emerald Management Extra 200

 • Access din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Platforma Emerald Publishing Group oferă acces cu text integral la reviste străine științifice de cercetare în format online. Scopul editurii Emerald (una din cele mai importante edituri de literatură economică din lume) este să reducă distanța dintre cercetarea academică și practica de zi cu zi în domeniul economic. Pe lângă subiectele din diversele specializări din domeniul economic: management, marketing, finanțe-bănci, resurse umane, afaceri etc, sunt abordate subiecte importante în activitatea de cercetare și educație: Management educațional, Management de bibliotecă, Managementul cercetării și inovației.

Emerald Management Electronic Journals EMeJ 175 este cea mai mare și cuprinzatoare colecție de reviste de management peer-review din lume și propune o nouă abordare a utilizării resurselor electronice pentru documentare. Astfel, pe lângă colecția de jurnale sunt oferite o serie de extra resurse personalizate pentru: bibliotecari, decani, profesori, cercetatori, studenți etc.

Colecții: Stiinte economice, științele informării și documentării, educație.

În cadrul Proiectului Anelis Plus se accesează Emerald Management Extra 200

Scopus

 • Colecţii: bibliografic, bibliometric, conținut indexat în Scopus

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Scopus este o bază de date bibliografică și bibliometrică în format online, cuprinzând reviste științifice.

Oferă acces la rezumatele articolelor din peste 18500 de reviste și jurnale academice internaționale publicate la peste 5000 de edituri. Utilizează ca instrument de evaluare indicele Hirsch care permite evaluarea autorilor și instituțiilor academice în baza raportului dintre articolele publicate ți numarul de citări primite.

Scopus

 • Colecţii: bibliografic, bibliometric, conținut indexat în Scopus
 • Acces din campus: DA, în baza unui cont creat cu adresa de email instituțional de pe un calculator aflat în range IP ASE

 • Acces din afara campusului: DA, în baza contului creat cu adresa de email instituțional de pe un calculator aflat în range IP ASE

SciVal este un instrument analitic integrat cu platforma Scopus, bază de date de abstracte și citări a literaturii academice peer-reviewed, acoperire interdisciplinară și multidisciplinară. SciVal se bazează pe producția științifică ilustrată în Scopus și exploatarea datelor de utilizare ale outputului în Scopus (citări). SciVal folosește datele Scopus din 1996 până în prezent.

SciVal este o soluție complexă și flexibilă de analiză, web-based, care oferă acces cuprinzător la performanța din domeniul cercetării a peste 14.000 de instituții de cercetare, învățământ, organizații etc., respectiv a cercetătorilor asociați acestora din 230 de țări din întreaga lume.

SciVal permite vizualizarea performanței pe componenta cercetare, comparații cu alți cercetători, dezvoltarea unor potențiale parteneriate strategice, identificarea și analizarea noilor tendințe în cercetare, în domeniile emergente sau realizarea unor rapoarte personalizate prin exploatarea modulelor Overview, Benchmarking, Collaboration, Trends, Reporting.

Derwent Innovations Index

 • Bază de date: Derwent Innovations Index

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Derwent Innovations Index este o bază de date bibliografică și bibliometrică, cuprinzând brevete științifice, disponibilă pe platforma Web of Knowledge. Cuprinde date despre aproximativ 18 milioane de brevete și invenții înregistrate în 41 de țări, inclusiv România, din 1963 până în prezent.

Journal Citation Reports

 • Bază de date: Journal Citation Reports

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Journal Citation Reports este o bază de date bibliografică și bibliometrică, cuprinzând reviste științifice, disponibilă pe platforma online Web of Knowledge. Oferă date statistice cuantificabile care premit evaluarea impactului revistelor în comunitatea științifică. Această bază de date cuprinde numai reviste cotate ISI. Baza de date nu oferă rezumatele articolelor, ci doar lista completă a revistelor cotate ISI și date statistice privind dinamica citărilor.

Journal Citation Reports este structurată in funcție de aria subiectelor acoperite după cum urmează:

 •  JCR Science Edition – peste 8.900 de reviste
 • JCR Social Sciences Edition – peste 3.300 de reviste

Acoperă peste 11.800 de reviste de la 2552 de edituri din 84 de țări din întreaga lume, din aproximativ 240 de discipline.

Clarivate Analytics –
Web of Science

 • Colecții: bibliometric, bibliografic, conținut indexat Clarivate Analytics

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Clarivate Analytics furnizează informații despre recunoșterea științifică a articolelor, dar și identificarea noilor tendințe și tehnologii la nivel mondial.

Web of Science este o bază de date bibliografică și bibliometrică, format online, cuprinzând reviste științifice. Disponibilă pe platforma Web of Knowledge, oferă acces la rezumatele articolelor din peste 12,000 reviste științifice și 160,000 de conferințe științifice din 256 de discipline.

Web of Science este structurată în funcție de aria subiectelor acoperite după cum urmează:

 • Science Citation Index Expanded™ — Indexează integral peste 9,000 reviste importante din domeniul științelor exacte din aproximativ 170 discipline;
 • Social Sciences Citation Index® – Indexează integral peste 3,120 reviste din 55 de discipline ale științelor sociale, precum și 3,500 reviste tehnice;
 • Arts & Humanities Citation Index® – Indexează integral peste 1,800 reviste de artă și științe umaniste, precum și articole din 6,000 de reviste din domeniul științelor sociale;
 • Conference Proceedings Citation Index: – Conține peste 180,000 reviste apărute în cadrul conferințelor științifice. Este împărțit în două ediții: Science; Social Science and Humanities;
 • Books Citation Index: Indexează peste 90.000 de cărți selectate din 2005 până în prezent, cu peste 10,000 cărți noi adăugate anual

InCites Benchmarking and Analytics

 • Colecții: bibliografic, bibliometric, conținut indexat în Clarivate Analytics

 • Acces din campus: DA, în baza unui cont creat cu adresa de email instituțional de pe un calculator aflat în range IP ASE

 • Acces din afara campusului: DA, în baza contului creat cu adresa de email instituțional de pe un calculator aflat în range IP ASE

InCites este un instrument analitic integrat cu platforma Web of Science, bază de date de abstracte și citări a literaturii academice peer-reviewed, acoperire interdisciplinară și multidisciplinară. InCites se bazează pe producția științifică ilustrată în Web of Science și exploatarea datelor de utilizare ale outputului în Web of Science.

InCites permite vizualizarea performanței pe componenta cercetare, comparații cu alți cercetători, identificarea și analizarea noilor tendințe în cercetare sau realizarea unor rapoarte personalizate prin exploatarea modulelor Analyze, Report, Organize.

ProQuest

 • Colecții: publicații conținut multidisciplinar (ProQuest Central)

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Platforma ProQuest Central oferă acces la textul integral și abstract din reviste științifice de cercetare în format online, de la edituri academice de prestigiu, edituri universitare, asociații academice, asociații profesionale din întreaga lume.

Totalizând peste 21,800 de titluri periodice, dizertații, ziare, rapoarte, documente, clipuri video, ProQuest Central este una din cele mai vaste surse de documentare enciclopedică online cu text integral. Pe o singură platformă online sunt disponibile 27 din cele mai populare baze de date ProQuest care acoperă peste 160 de domenii, inclusiv afaceri, știință și tehnologie, medicină și sănătate, literatură, societate și cultură, artă, istorie, religie, calculatoare, educație.

În cadrul Proiectului Anelis Plus se accesează ProQuest Central, conținut multidisciplinar.

Oxford Journals

 • Colecții: HSS Collection (reviste din domeniile științelor umane și sociale)

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Oxford Academic este platforma de cercetare academică a Oxford University Press (OUP), oferind acces la peste 40.000 de cărți și 500 de reviste. Platforma sprijină activitatea de cercetare a studenților, cercetătorilor, profesorilor și practicienilor.

Academia de Studii Economice are acces la publicațiile din domeniul științelor umane și sociale (HSS Collection).

Materiale suport: aici.

JSTOR

 • Colecții: Business Collection I – IV

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin autentificare cu user și parolă IDM

JSTOR este cea mai apreciată și de încredere bază de date cu conținut academic.

Biblioteca ASE asigură acces la conținut științific specializat, reviste format full-text sau abstract din Business Collection I & IV.

Business Collection I & IV se accesează din intranet (IP instituțional) și din afara ASE prin autentificare cu user și parolă IDM pe pagina https://jstor.ase.ro/

Colecţiile Business I - IV  conțin publicații din următoarele domenii core economics: economie, management, finanțe, relații economice, contabilitate, managment, marketing, administrație publică, relații economice, istoria economiei, afaceri.

Taylor & Francis Journals HSS

 • Colecții: HSS Collection

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Taylor & Francis este unul dintre cei mai importanți editori din lume de cunoștințe interdisciplinare de înaltă calitate și cercetare de specialitate, acoperind domeniile științelor umaniste și sociale, științei și tehnologiei, ingineriei, medicinii și asistenței medicale.

Academia de Studii Economice are acces la portofoliul de publicații din colecția Humanities and Social Sciences, peste 500 de reviste.

User Guide: aici.

Wiley Journals

 • Colecții: Wiley Online Library Journals

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Wiley este unul dintre cei mai importanți editori la nivel mondial având parteneriate cu prestigioase universități și asociații profesionale internaționale.

Wiley oferă acces la reviste academice din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi umaniste, drept, educaţie, psihologie, matematică, fizică, chimie, medicină, medicină veterinară, ştiinţele vieţii, ştiinţele pământului, inginerie

Materiale suport: aici.

IEEE Electronic Library (IEL)

 • Colecţii: științe inginerești, informatică, cibernetică

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o organizație profesională internațională non-profit care sprijină dezvoltarea tehnologiilor în beneficiul umanității.

IEEE oferă o gamă largă de publicații de calitate care facilitează schimbul de cunoștințe tehnice și informații între profesioniștii din domeniu. Acest conținut se poate accesa prin Biblioteca digitală IEEE Xplore.

Materiale suport și tutoriale video: aici.

CEEOL – Central and Eastern European Online Library

 • Colecţii: full text, conținut multidisciplinar

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) este o bază de date de resurse știițifice (jurnale, cărți, conferințe) recunoscută la nivel național, regional, dar și internațional.

În CEEOL se regăsesc documente indexate integral din domeniul științelor umaniste și sociale ce provin din Europa Centrală de Est și de Sud-Est. Colecțiile includ surse în limba maternă din și despre științele umaniste și științele sociale din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est sub formă de articole de reviste academice, cărți electronice și literatură gri.

Domenii acoperite de CEEOL: științe politice și științe sociale, economie, cultură și societate, drept, istorie, arte plastice, literatură, lingvistică, antropologie, filosofie, religie etc.

Platforma CEEOL conține circa 2.250 de titluri de reviste SSH (Social Sciences and Humanities) din 34 de țări, cu 690.000 de articole publicate în peste 30 de limbi. Circa 30% din articolele incluse sunt publicate în limbile engleză / germană / franceză.

Numărul revistelor din România se ridică la 492 de titluri cu peste 120000 de articole indexate în CEEOL, inclusiv reviste editate de Academia de Studii Economice din București.

Platforma CEEOL se poate accesa din Intranet, dar și Internet utilizând serviciul de Acces mobil (pentru creare cont accesați: http://www.e-nformation.ro/join-us). Contul de Acces mobil deja creat pentru resursele ANELIS PLUS furnizate de E-nformation este valabil și pentru platforma CEEOL.

Video tutorial

CABI – Leisure Tourism & Tourism Cases

 • Colecţii: full text, conținut specializat

 • Acces din campus: DA, pe bază de IP instituțional

 • Acces din afara campusului: DA, prin serviciul Acces Mobil

CABI a acumulat în colecția Leisure Tourism o cantitate mare de informații de pe întreg Mapamondul începând cu anii 1970, informații care acoperă întreg domeniul turismului, agrementului, recreerii și ospitalității, precum și diverse aspecte din domeniul sportului și culturii. Baza de date a turismului de agrement stă la dispoziția cercetătorilor, studenților și practicieni în domeniu.

Domenii: turism, agrement, industria ospitalității etc.

Platforma CABI – Leisure Tourism conține circa 244.000 de înregistrări bibliografice (metadate), peste 13.000 de documente full text (articole din jurnale, rapoarte, lucrări ale unor conferințe ș.a.), peste 3600 de capitole din ebooks-uri tematice, calendarul evenimentelor din turism.

CABI oferă prin colecția Tourism Cases acces la 70 de studii de caz tematice din aria turismului mondial, materiale care se pot citi online sau se pot descărca în format pdf.

Platforma CABI (colecțiile Leisure Tourism & Tourism Cases) se poate accesa din Intranet, dar și Internet utilizând serviciul de Acces mobil (pentru creare cont accesați: http://www.e-nformation.ro/join-us). Contul de Acces mobil deja creat pentru resursele ANELIS PLUS furnizate de E-nformation este valabil și pentru platforma CABI.