Biblioteca Academiei de Studii Economice din București funcționează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Alături de aceste legi de bază există mai multe documente legislative naționale care coordonează activitatea unei biblioteci universitare (ex. Regulamentul-cadru de funcționare a bibliotecilor universitare din sistemul național – 2003, Ordinul MECT privind aprobarea Normelor de încadrare cu personal de specialitate a bibliotecilor universitare – 2004, Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe – 2006 etc.), precum și documente interne ale instituției (Carta Academiei de Studii Economice din București și Regulamentul de organizare și funcționare a Academiei de Studii Economice din București).