Activitatea editorială în Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) a început în anul 1913, anul înființării AISCI, odată cu apariția primului număr al Revistei Cursurilor Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, sub îngrijirea Rectoratului.

În prezent, Editura ASE, recunoscută de Ministerul Culturii prin Atestatul nr. 4519 din 9.XII.1997, se aliniază misiunii Academiei de Studii Economice din Bucuresti și contribuie la efortul de a se califica printre cele mai prestigioase universități economice.

Editura ASE sprijină procesul de învățământ prin publicarea de cărți și publicații periodice de specialitate și susținte demersul de cercetare științifică prin diseminarea rezultatelor cercetării din domeniile specifice în publicațiile apărute sub egida editurii.

Editura ASE este acreditată pentru domeniile: Științe sociale, Filologie, Istorie și studii culturale, iar din 2019 recunoscută CNCS și pentru domeniul Științelor juridice.

Publicațiile periodice editate sunt cele mai multe în regim open access fiind o sursă de cercetare și documentare esențială pentru membrii universității noastre, studenți, cadre didactice, cercetători.

Consultați COLECȚIA DE REVISTE publicate de Editura ASE