Biblioteca ASE, începând din 2009, participă la elaborarea unor cataloage colective de către Biblioteca Națională  a României: Catalogul Cărților Străine Intrate în Bibliotecile din România și Repertoriul Periodicelor Străine Intrate în Bibliotecile din România.

Acord de colaborare pentru Catalogul Cărţilor Străine Intrate în Bibliotecile din România

 • Catalogul conţine descrierile bibliografice şi localizarea fondurilor de carte străină din toate domeniile cunoaşterii, deţinute de aproximativ 150 de structuri info-documentare din România, inclusiv Biblioteca ASE (cod B-ASE).

 • Catalogul, structurat pe domenii conform Clasificării Zecimale Universale (CZU), este completat de un index alfabetic de nume şi un index alfabetic de titluri.

 • Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele                internaționale în domeniu (ISBD, CZU)

 • Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică anuală, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, înbaza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online, dar și în baza bibliografică a Bibliotecii ASE disponibilă la adresa http://opac.biblioteca.ase.ro/opac

Acord de colaborare pentru Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România

 • Repertoriul cuprinde descrierile bibliografice şi localizarea fondurilor de publicaţii seriale străine pe suport hârtie şi pe suport electronic, in toate disciplinele, deţinute de structurile info-documentare din România, inclusiv Biblioteca ASE (cod B-ASE).

 • Repertoriul, structurat pe domenii conform Clasificării Zecimale Universale (CZU), este completat și de un index alfabetic de titluri, de listă diviziuni CZU.

 • Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU).

 • Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică anuală, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale accesibilă online, dar și în baza bibliografică a Bibliotecii ASE disponibilă la adresa http://opac.biblioteca.ase.ro/opac

Acord de colaborare pentru Repertoriul

periodicelor străine intrate în bibliotecile din România

 • Repertoriul cuprinde descrierile bibliografice şi localizarea fondurilor de publicaţii seriale străine pe suport hârtie şi pe suport electronic, in toate disciplinele, deţinute de structurile info-documentare din România, inclusiv Biblioteca ASE (cod B-ASE).

 • Repertoriul, structurat pe domenii conform Clasificării Zecimale Universale (CZU), este completat și de un index alfabetic de titluri, de listă diviziuni CZU.

 • Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU).

 • Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică anuală, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale accesibilă online, dar și în baza bibliografică a Bibliotecii ASE disponibilă la adresa http://opac.biblioteca.ase.ro/opac